Rating in Ethiopia
$ 3010
The Simien Mountains Trek

Ethiopia

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Ethiopia
$ 2881
Danakil Volcano Trek

Ethiopia

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Ethiopia
$ 3248
Hidden Treasures Of Northern Ethiopia

Ethiopia

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Ethiopia
$ 2885
Ethiopian Simien Mountains Trek & Lalibela

Ethiopia

13 days

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Ethiopia
$ 1705
Bale Mountains Adventure, Ethiopia

Ethiopia

9 days

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Ethiopia
$ 1705
Lalibela & Gheralta Mountains Adventure, Ethiopia

Ethiopia

9 days

Trekking + walking
Trekking + walking