Rating in Tanzania
$ 6753

NEW

Kilimanjaro - Remote Northern Circuit & Wildlife Safari

Tanzania

16 days

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
$ 4449
Kilimanjaro: Rongai Route & Safari

Tanzania

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
Kilimanjaro Trek - Machame Route - Moshi Start

Tanzania

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
Kilimanjaro Trek - Rongai Route - Moshi Start

Tanzania

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
$ 1150
Kilimanjaro Trek - Marangu Route - Moshi start

Tanzania

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
$ 6400
Katavi and Mahale Mountains

Tanzania

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
$ 3783
Chimpanzee Trekking Mahale Forest

Tanzania

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
$ 7231
Best of East Africa

Tanzania

19 days

Trekking + walking
Trekking + walking
Rating in Tanzania
$ 3610
Kilimanjaro - Lemosho Route

Tanzania

10 days

Trekking + walking
Trekking + walking