Rating in Zimbabwe
$ 1332
Classic Canoe Safari

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 787
Tamarind Canoe Safari

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 3499
The Spirit of the Zambezi

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 1412
Lower Zambezi Canoe Safaris

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 938
Fisheagle Canoe Safari

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 1332
Zambezi Classic – Chirundu to Kanyemba

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 773
Mopane Canoe Safari

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
Rating in Zimbabwe
$ 3395
Victoria Falls and Botswana Highlights

Zimbabwe

Rafting / kayaking / sailing
Rafting / kayaking / sailing
×